Historia

I Egypten finns spår av en av de första civilisationerna i världshistorien. Här vid floden Nilen uppstod det vid slutet av 3000-talet f Kr. ett enat kungadöme och under de tretusen år som följde styrde en mängd dynastier Egypten. Arkeologer har dock funnit spår av mänsklighet som existerade långt innan detta.

De tidsperioder då Egypten var ett självständigt styre brukar benämnas som det gamla riket 3000-2200 f Kr, det mellersta riket 2200-1700 f Kr, nya riket 1700-1020 f Kr, antikens Egypten 332 f Kr-639 e Kr, Arabiska och Osmanska tiden 639-1882 och det moderna Egypten från 1882 och framåt. Den mest kända tidsperioden är den tidiga, mycket på grund av att pyramiderna byggdes under det gamla och det mellersta riket. Många tempel och gravplatser finns också kvar från denna tid och det mest kända området idag är Luxor.

Mängder av folkslag har härskat över landet som perser, romare, bysantier, araber, osmaner och slutligen britter. President Nasser brukade själva säga att han var den förste infödda egyptier med makt över Egypten sedan 341 f Kr, då den siste faraonen Nektanebos avsattes.

Egypten var ett av de första länderna där kristendomen slog igenom, men under 600-talet infördes islam och det arabiska språket av araberna. Araberna störtades dock av en lokal grupp av yrkesmilitärer, mamlukerna. Gruppen härskade över landet fram till 1517, då Egypten erövrades av det osmanska riket. Först under 1800-talet blev Egypten åter självständigt. Den viktiga Seuzkanalen blev klar 1869 och gjorde att landet fick en farled som förband det med Asien och Europa. 1914 tappade Egypten sin självständighet då de hamnade under Storbritanniens makt. Självständigheten togs dock tillbaka 1922 och britterna började dra tillbaka sina trupper ur landet. Men det brittiska inflytandet försvann inte helt förrän efter andra världskriget. År 1953 fick Egypten statsformen republik.

Egypten kom härefter att mer och mer orientera sig emot USA. Efter 1973 och oktoberkriget mot Israel undertecknade Egypten, som det första arablandet, ett fredsavtal med Israel. Mannen bakom detta var president Anwar Sadat. Ser man till befolkningsmängden är Egypten det snabbast växande landet i hela arabvärlden.

Språket

Runt 3000 f Kr började man använda det antika egyptiska språket. Under de 4000 år som språket användes skedde naturligtvis många förändringar och flertalet dialekter talades samtidigt. Man talade också arabiska, grekiska och romerska under olika epoker. Under samma tid som språket började, utvecklades också hieroglyfer, vilka användes även under ett par hundra år efter Kristus för att sedan plötsligt försvinna. Orsaken var troligen det kristna inflytandet. Symbolerna var ersättning för ett uteblivet alfabet och användes för att beskriva händelser och förmedla budskap. Länge trodde forskarna att hieroglyferna bara var enkla bilder, men senare har man insett att de också var ljudbärande.